سقوط یک پله ای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ حجم جهانی کانتینری IRISL به ۴ دهم درصد کاهش یافت

ماه ژوئن در حالی رو به پایان است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جایگاه هجدهم خود در جدول برترین شرکت های کشتیرانی کانتنیری دنیا را از دست داده و با یک پله سقوط در رده نوزدهم ایستاده است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در ماه های اخیر رشد قابل توجهی در ظرفیت حمل خود ایجاد کرده و به همین واسطه از جایگاه بیست ویکم به رتبه هجدهم صعود کرده بود، هم اکنون با کاهش یک دهم درصدی از مجموع حمل ونقل دریایی جهان در رده نوزدهم قرار گرفت. شرکت SICT  با افزایش ظرفیت خود توانست جایگاه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در رده هجدهم را تصاحب کند.

در حال حاضر شرکت های ای.پی.ام مرسک، مدیترانه ای و سی.ام.ای سی.جی.ام رتبه های اول تا سوم این جدول را در اختیار دارند.

تعداد کشتی های کانتینری جهان به ۶۱۳۳ فروند در اواخر ژوئن رسید و کانتینرها نیز آمار ۲۲,۲۹۷,۰۸۵ TEU را به ثبت رساندند.

/سی نیوز

مطالب مرتبط