اولین ایکس‌ری کامیونی پرسرعت ساخت داخل به بهره‌برداری رسید

اولین دستگاه از پنج دستگاه ایکس‌ری کامیونی سفارشی گمرک به سازندگان داخلی در گمرک بازرگان نصب شد.

به نقل از گمرک، اولین ایکس‌ری کامیونی پیشرفته در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته‌شده و قرار است چهار دستگاه دیگر نیز به‌زودی تحویل گمرک شود.

گمرک ایران سفارش ساخت پنج دستگاه ایکس‌ری کامیونی را به تولیدکنندگان داخلی داد که با حمایت‌ها و پشتیبانی مالی گمرک ایران اولین دستگاه ایکس‌ری کامیونی تولید داخل امروز به بهره‌برداری رسید.

گمرک بازرگان پیش‌ازاین مجهز به یک دستگاه ایکس‌ری کامیونی بود و با بهره‌برداری از ایکس‌ری جدید، گمرک بازرگان با دو دستگاه ایکس‌ری کامیونی کنترل‌های گمرکی را انجام خواهد داد.

ایکس‌ری گمرک بازرگان سومین دستگاه ایکس‌ری کامیونی است که در سال‌جاری در گمرکات کشور راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسد.

مطالب مرتبط