آینده شرکت های حمل ونقل کانتینری چگونه ترسیم می شود؟ کیفیت، ابعاد و تنوع خدمات تعیین کننده اند

شرکت های حمل ونقل کانتینری در حال بهینه سازی دارایی هایشان هستند در حالی که افزایش بهای سوخت و وجود اختلال در تجارت به عنوان یک تهدید در کنارشان قرار دارد.

کیفیت، ابعاد و اندازه ها و همین طور تنوع خدمات ارائه شده می توانند موفقیت شرکت های حمل ونقل کانتینری را در ۱۸ ماه آینده تعیین کنند. چرا که هزینه های بالاتر، قوانین محیط زیستی سخت گیرانه و کاهش روابط تجاری در جهان از یک سو و خطر کاهش ظرفیت شناور از سوی دیگر فرصت ها را برای شرکت های حمل ونقلی معدودتر خواهد کرد.

مطابق گزارش اسکوپ ریتینگ، تنها شرکت های کانتینری بزرگ و ناوگان کارآمد توانستند سال جاری میلادی را با سود به نیمه برسانند و خود را برای چالش های آینده آماده سازند. شرکت های کشتیرانی یک تجارت بسیار سرمایه بر و سرمایه طلب هستند.

ای.پی. مولر مرسک که  پیشرو این صنعت به شمار می رود، سالانه چیزی حدود یک میلیارد دلار برای کشتی های جدیدش سرمایه گذاری می کند. وقتی که مالکان بر روی نرخ بار کنترل کمی دارند و تمایز میان خدمات ارائه شده و تفاوت آنها سخت بشود، این بهینه سازی دارایی هاست که می تواند بازده صنعتی را تضمین بخشد. اطمینان از اینکه همه کشتی ها با حداکثر ظرفیت شان در دریا در حال حرکت هستند.

در این میان، افزایش قیمت سوخت و رعایت قوانین محیط زیستی که از سال ۲۰۲۰ میلادی اجرایی خواهد شد، کار را برای کشتی های قدیمی تر مشکل خواهد ساخت. به همین دلیل، بهره وری ناوگان و کیفیت در چند سال آینده برای شرکت های کانتینری که به دنبال تولید سود عملیاتی هستند اهمیت بیشتری خواهد یافت.

موضوع دیگری که نگرانی هایی را در میان سرمایه گذاران بخش حمل ونقل دریایی داشته، افزایش اختلافات تجاری است. این اختلافات میان قدرت های اقتصادی جهان در بلندمدت می تواند حجم تجارت بین المللی را کاهش دهد. در این میان، شرکت های قوی و بزرگ با خدمات متنوع که قادر به تنظیم و ترسیم الگوهای جدید تجاری هستند می توانند کمترین ضرر را متحمل شده و حتی با ایجاد یک اتحاد استراتژیک، میزان ضرر را به حداقل رساند.

/سی نیوز

بازدید: 0

مطالب مرتبط