آخرین آمار کالاهای رسوبی موجود در بنادر کشور اعلام شد؛ کاهش محسوس کالاهای رسوبی در بندر شهید رجایی

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان کالاهای رسوبی طی هفته های گذشته در بنادر کشور کاهش محسوس داشته است.

طبق آخرین گزارش منتشره از آمار کالاهای رسوبی در ۱۱ بندر کشور تا پایان روز دوم مهرماه، ۱۳۶ هزار و ۳۱۶ teu کانتینر در بنادر کل کشور وجود دارد.

هم اکنون ۷ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۸۴۶ تن از کالاهای رسوبی را کالاهای غیرکانتینری و ۲ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۵۷ تن نیز به کالاهای اساسی تشکیل داده اند.

بیشترین حجم کالاهای غیرکانتینری و اساسی در بندر امام خمینی (ره) گزارش شده که در مورد اول ۳ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۲۴ تن و در مورد کالاهای اساسی نیز ۱ میلیون ۶۶۷ هزار و ۸۵۸ تن بوده است.

بندر شهید رجایی اما در هفته های اخیر توانسته حدود ۲۰ درصد از میزان کالاهای رسوبی خود را کاهش بدهد. به طوری که این کالاها در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری از ۲۴۷ هزار و ۷۱۳ تن به ۱۹۷ هزار و ۶۵۰ تن در روز دوم مهرماه کاهش یافته است. این روند کاهشی تقریبا در بیشتر بنادر کشور دیده می شود.

آمار کامل کالاهای رسوبی در ۱۱ بندر کشور در جدول زیر دیده می شود:

/سی نیوز

 

مطالب مرتبط