هکرها به کمک رانندگان کامیون، ملوانان و کاپیتان کشتی‌ها و خلبانان آمده‌اند

بحث های بسیاری در عصر کنونی ما در مورد کامیون‌ها، هواپیماهای و به تازگی با پیش قدمی،شرکت رولزرویس کشتی‌های خودران مطرح شده‌اند.
اما این فناوری گرچه سهولت کار، افزایش ایمنی و عدم خستگی در فرآیند حمل و در نهایت به گفته شرکت‌های پیشرو در این صنایع هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد اما بیشترین کاهش هزینه در این راستا در کاهش تعداد نیروی انسانی است. در واقع رانندگان، خلبانان، ملوانان و کاپیتان‌های کشتی‌ها گروه‌های انسانی هستند که شغل هایشان را از دست می‌دهند.
اما در این میان حضور بالقوه گروهی به اسم هکرها ترس را برای شرکت‌های سازنده افزایش داده است. شاید نخستین بار است که وجود بالقوه هکرها سبب شده است که برخی شرکت‌ها به این فکر فرو بروند که اگر ناگهان کنترل این  وسایل نقلیه به دست هکری بیافتد یا اختلالی در آن ایجاد شود در زمینه هوایی و دریایی می‌تواند ضررهای بسیار هنگفتی به بسترهای اصلی یک شرکت یا کشور بزند.
این تهدید، سبب شده است این شرکت‌ها دو راه پیش روی داشته باشند. آن‌ها یا می‌بایست این خطر را بپذیرند و کماکان نیروی ناظر انسانی بر این وسایل حمل بگمارند که اینگونه توجیه اقتصادی این طرح‌ها کمرنگ می‌شود و یا اقدام به ایجاد مجموعه‌های امنیتی نمایند که مانع حضور هکرها شوند که این امر نیز به غیر از نسبی بودن موفقیتش، می‌تواند هزینه بالایی بر روی پروژه‌ها تحمیل نماید و از حالت اقتصادی این پروژه‌ها را خارج سازد.
در هر صورت در این میان رانندگان کامیون‌ها، خلبانان و کاپیتان و ملوانان کشتی‌ها راضی‌ترین قشر از هکرها می‌باشند.
/ایران چهارراه

مطالب مرتبط