درباره ما

فرهنگ‌سازي و ترويج دانش لجستيك و زنجيره تامين در كشور يكي از ضروريات توسعه و ارتقاي جايگاه لجستيك به عنوان يك محور مهم توسعه اقتصادي كشور و بنگاه‌ها به حساب مي‌آيد و انتشار مجلات تخصصي يكي از راه‌هاي مؤثر در اين راستا مي‌باشد.

ضرورت توجه جدي به مقوله لجستيك در كشور لجستيكي ايران و از طرفي نبود يك مجله حرفه‌اي لجستيكي در ايران؛ جمعي از صاحبنظران و دست‌اندركاران صنعت لجستيك كشور با سابقه سال‌ها پژوهش و آموزش در این حوزه را بر آن داشت تا تصميم به انتشار يك مجله تخصصي لجستيكي بگيرند.

ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و زنجیره تامین» پس از دريافت مجوز رسمي انتشار از وزارت ارشاد (به شماره ثبت 77486) از شهريور‌ماه 1395 به عرصه رسانه‌هاي كشور پيوسته است و در همین مدت کوتاه، توانسته است به عنوان نخستین نشريه تخصصي لجستيكي كشور جای پای خود را به‌خوبی در بین دولتمردان و جامعه لجستیک کشور باز نموده و اثرگذاری قابل توجهی داشته است.

مؤسسه مديريت زنجيره‌هاي كسب‌وكار آمادگران به عنوان يكي از رسالت‌هاي خود اقدام به انتشار منظم ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و شبكه‌هاي كسب‌وكار» مي‌نمايد.

تجربه موفق انتشار ۳۶ شماره ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و زنجيره تامين» كه طي سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به‌صورت الكترونيكي توسط گروه پژوهش‌هاي لجستيك و زنجيره تامين مؤسسه مطالعات بازرگاني منتشر گرديد و بسيار مورد استقبال مخاطبين آن اعم از مقامات و مسئولان دولتی، اساتيد و دانشجويان دانشگاهی و نيز صاحبان صنعت لجستيك و صاحبان ساير صنايع مرتبط با لجستيك چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور قرار گرفت؛ گوياي اين نكته است كه لجستیک و زنجیره تامین امروزه به دانشي فراگير و پرمخاطب در سطوح مختلف كشورمان تبدیل شده است و اين توجه همچنان رو به فزوني است.

هم‌اکنون با بيش از يك دهه كار و پژوهش تخصصي در حوزه لجستيك و زنجيره تامين و با همراهي جمعي از اساتيد بنام اين حوزه، مفتخريم كه در حوزه‌هاي: لجستيك، زنجيره تامين، شبكه‌هاي كسب‌وكار به عنوان مرجعي تخصصي و خوش‌نام در كشور شناخته مي‌شويم.

پایگاه خبری «لجستیک و زنجیره تامین» توسط ماهنامه لجستیک و زنجیره تامین به عنوان مرجعی تخصصی براي اطلاع از آخرين اخبار، تحليل‌ها، آموزش و گنجينه دانش حوزه لجستيک, زنجيره تامين و شبکه‌هاي کسب‌وکار ایجاد شده است.

ما خود را همواره متعهد به ارسال مطالب و تحلیل‌های تخصصي و معتبر در حوزه لجستيک, زنجيره تامين و شبکه‌هاي کسب‌وکار مي‌دانيم.