بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2017

چهارمين شماره مجله لجستيك و شبكه‌هاي كسب‌وكار منتشر شد

چهارمين شماره ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و شبكه‌هاي كسب‌وكار» در 96 صفحه منتشر شد. در اين شماره، مطالب زير را مي‌خوانيم: سخن سرآغاز: برجام، وزرات راه، گمرك و بخش خصوصي عوامل اصلي بهبود قابل توجه عملكرد لجستيك ايران در دولت...