بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2017

ششمین شماره ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و زنجیره تامین» منتشر شد

ششمين شماره ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و زنجیره تامین» در دو بخش فارسی و انگلیسی منتشر شد. از این شماره، بخش انگلیسی ماهنامه نیز در 16 صفحه همراه با 80 صفحه فارسی منتشر شده است. از این پس، ماهنامه «لجستیک و...