ارکان ماهنامه

Editorial board

اركان ماهنامه علمي-تخصصي لجستيك و زنجیره تامین به شرح زير است:

صاحب امتياز: مجتبی سلیمانی سدهی

مدير مسئول و سردبیر: مجتبی سلیمانی سدهی

قائم‌مقام و مدير اجرايي: الناز میاندوآبچی

دبیر بخش انگلیسی: مهدی (سهیل) همتی

مدیر بازرگانی: سیاوش عیقرلو

خبرنگاران و همکاران: علی بزرگی، ابوالقاسم یوسفی بابادی، احسان مغاری، فاطمه دانش آموز، حوریه امیدی، مریم احمدی، زهرا کاربر، فاطمه کاظم بابایی، منیره باقروند

 

کمیته عملی:

 1. علي آقا بزرگي (هيات علمي دانشگاه تهران)
 2. محمدرضا اكبري جوكار (هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف)
 3. مرتضی باقری (هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران)
 4. احسان بلندي‌فر (هيات علمي دانشگاه CUHK هنگ‌كنگ)
 5. ابراهیم تیموری (هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران)
 6. امير جعفرپور (مدرس دانشگاه علم و صنعت ايران)
 7. سيد مصطفي ستاك (هيات علمي دانشگاه خواجه نصير طوسي)
 8. سیدعلیرضا سیدوکیلی (مدرس دانشگاه علم و صنعت ايران)
 9. مجتبي سليماني سدهي (هيات علمي مؤسسه آمادگران)
 10. مهدي سيف برقي (هيات علمي دانشگاه الزهرا)
 11. محسن شيخ‌سجاديه (هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير)
 12. پرويز فتاحي (هيات علمي دانشگاه الزهرا)
 13. مهدي فتح‌اله (هيات علمي دانشگاه آزاد كرج)
 14. بهروز كريمي (هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير)
 15. احمد ماكويي (هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران)
 16. الناز مياندوآبچي (هيات علمي مؤسسه آمادگران)
 17. مهدي نجفي (هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف)
 18. مهدي (سهيل) همتي (هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف)