مجوز ماهنامه

Journal License

ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و زنجیره تامین» پس از دريافت مجوز رسمي انتشار از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد (به شماره ثبت 77486) از شهريور‌ماه 1395 به عرصه رسانه‌هاي كشور پيوسته است و در همین مدت کوتاه، توانسته است به عنوان نخستین و تنها نشريه تخصصي لجستيكي كشور جای پای خود را به‌خوبی در بین دولتمردان و جامعه لجستیک کشور باز نموده و اثرگذاری قابل توجهی داشته است.