ارسال مطلب/مقاله برای ماهنامه

How to submit a paper?

به اطلاع اساتید، مدیران، متخصصین، دانشجویان و علاقمندان حوزه لجستیک و زنجیره تامین می‌رساند که ماهنامه علمی-تخصصی «لجستیک و زنجیره تامین» در موضوعات مرتبط از ارسال مقالات علمی و مطالب تخصصی استقبال می‌نماید.

مطالب ارسالی پس از طی مراحل داوری در ماهنامه به چاپ خواهد رسید.

علاقمندان مي‌توانند مطالب خود را جهت بررسي و چاپ به ایمیل اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین (Logiscm.ir@gmail.com ) یا ايميل ماهنامه (Logiscm.news@gmail.com) ارسال نمايند.