معرفی طرح پژوهشی

شماره ماهنامهموضوع طرحکارفرمامجریتاریخ انجام
۱۳سند جامع ساماندهی نظام توزیع کالا در ایرانوزارت صنعت، معدن و تجارت )معاونت توسعه
بازرگانی داخلی(
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی۱۳۹۷
۱۲معماری تفصیلی لجستیک و حمل‌ونقل چندوجهیوزارت راه و شهرسازی۱۳۹۷
۱۱طرح ملی ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشوروزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور اقتصادی و بازرگانی)دکتر مجتبی سلیمانی سدهی۱۳۹۶
۱۰طرح آمایش مراکز لجستیک کشور۱۳۹۷
۹آسیب‌شناسی حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی در راستای توسعه صادرات کشور و ارایه راهکارهای بهبودسازمان توسعه تجارت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (گروه پژوهش‌های لجستیک و زیرساخت) ۱۳۹۷
۸طراحی مفهومی انبار برای یک شرکت پخش محصولات پرمصرفشرکت راسن درمان مهندسین مشاور زنجیره تامین کارآمد۱۳۹۶
۷تاثیر حمل‌ونقل ترکیبی در صادرات: مطالعه موردی پایانه کانتینری استان قمدانشگاه تهران- پردیس قمدکتر محمد حجارزاده ۱۳۸۵
۶ارایه یک مدل ریاضی برای لجستیک شهریشرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایرانشرکت رایمند راشا (فرهاد بندرچیان)۱۳۹۲
۵تعیین مشخصات شبکه حمل ونقل ترکیبی و مکان‌یابی بنادر خشکمعاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازیپژوهشکده حمل ونقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی۱۳۹۵
۴طرح جامع مکانیابی احداث پایانه‌های ریلی در شبکه سراسری راه‌آهنشرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایرانشرکت رایمند راشا (فرهاد بندرچیان)۱۳۹۲
۳تحلیل تقاضای حمل ونقل بار و ظرفیت محور‌های اصلی شبکه راه آهن کشورشرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایرانپژوهشکده حمل ونقل دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۵
۲تدوین چشم‌انداز سازمان بنادر و دریانوردی با رویکرد آینده‌پژوهیسازمان بنادر و دریانوردیدانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده اقتصاد)۱۳۹۵
۱مطالعات برنامه‌ریزی استراتژیک مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایرانموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانیپرویز فتاحی۱۳۹۵

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.