اینفوگرافیک

[ux_slider nav_color=”dark”]

[section label=”Media Right Large” bg=”12887″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

آمار مربوط به ۲۰ بندر برتر آمریکای جنوبی در سال گذشته میلادی

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13493″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-26_09-49-01.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12887″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

دنیای مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی در یک نگاه

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13491″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-26_09-48-55.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12887″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

تحول در صنعت لجستیک و حرکت به سمت تمرکز بر روی لجستیک معکوس و لجستیک الکترونیک

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13489″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-26_09-48-46.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12887″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

پنج قانون مهم در لجستیک معکوس

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13487″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-26_09-41-57.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12887″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

هشت گام موثر برای کسب مزیت رقابت جهانی

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13485″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/افتتاح-و-آغاز-عملیات-اجرایی-٢١-پروژه-در-بندر-چابهار-۱.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12887″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

کدام کشورها در صدر تجارت دریایی در جهان قرار دارند؟

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13482″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-26_09-09-17.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”13482″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

شیوه ها و ارزان ترین روش های حمل ونقل به هاوایی

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”13480″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/photo_2019-08-26_09-09-37.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”13480″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

هفت سیاست زنجیره تامین

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12887″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/27.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12886″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

 آمار و اطلاعات مربوط به لجستیک جهانی

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12886″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/26.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12885″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

چگونه خرده فروشان omnichannel می توانند زنجیره تامین خود را بهبود بخشند

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12885″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/25.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12884″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

مشخصات فنی Triple E مرسک لاین، دارای ۲۸۰۰ حسگر در بخش اصلی سیستم کنترل کشتی

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12884″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/24.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12883″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

 وضعیت صادرات LNG آمریکا به دیگر نقاط جهان

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12883″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-09_09-32-30.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12882″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

کانتینر، به روایت عدد و رقم!

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12882″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-09_09-32-30.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12881″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

مقایسه سایز کشتی کانتینری امروزی با المان های معروف جهانی

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12881″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/21.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12880″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

فرصت های توسعه صنعت کشتی سازی در ایران

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12880″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/20.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12879″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

رشد حمل و نقل هوایی در جهان
همان گونه در اینفوگرافی بالا مشخص است، جابه‌جایی مسافران از طریق خطوط هوایی همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد تا جایی که بر اساس پیش‌بینی شرکت بوئینگ اگر این افزایش با همین روند ادامه داشته باشد، تا سال ۲۰۳۷ به حدود ۱۹ هزار مسافر کیلومتر خواهد رسید.
این افزایش درحالی رخ می‌دهد که برخی این روش از مسافرت را به نفع محیط زیست نمی‌دانند.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12879″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/19.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12878″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

با ارزش‌ترین صنایع جهان را بشناسید/تکنولوژی در صدر
حدود یک‌پنجم از برندهای برتر جهان، با ارزش کلی حدود ۹۵۸میلیارد دلار، به صنعت تکنولوژی تعلق دارد.
پنج برند نخست لیست، اپل، گوگل، مایکروسافت، آمازون و فیس‌بوک نیز در زمره این صنایع هستند.
۱۱ برند از این لیست، به صنعت خودرو اختصاص دارد که ارزش کلی آنها ۲۰۹میلیارد دلار محاسبه شده است.
 

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12878″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/18.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12877″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

منطقه آزاد چابهار، پل ارتباطی اوراسیا به شبه قاره هند

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12877″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-09_09-32-30.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12876″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

با ارزش ترین برند های دنیا در سال ۲۰۱۹

ارزش به میلیارد دلار ، به تفکیک صنعت

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12876″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-09_09-32-30.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12875″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

نقش زنان در مدهای مختلف حمل ونقل اتحادیه اروپا

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12875″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/15.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12874″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

ترمینال «سلام» فرودگاه امام به بهره برداری رسید

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12874″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/14.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”12873″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

آشنایی با کشتی فله بر Valemax

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”12873″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/08/13.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10050″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

شلوغ ترین بنادر جهان متعلق به چه کشورهایی هستند؟

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10050″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-09_09-32-30.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10120″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

۹۰ درصد تجارت جهانی و ۶۵ درصد تامین انرژی دنیا از طریق حمل ونقل دریایی صورت می گیرد.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10120″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-02_13-41-59.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10119″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

رشد ۶۵۰ درصدی صادرات در منطقه آزاد چابهار ( سال نود و هفت نسبت به سال هشتاد و پنج )

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10119″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-06-01_14-46-26.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10118″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

نگاهی به صنعت حمل ونقل دریایی یونان

🔸 ۱۹۰ هزار نفر در بخش های مختلف صنعت حمل ونقل دریایی یونان فعالیت می کنند.

🔸 ۱۸ درصد کشتی های سراسر جهان با پرچم یونان در حال تردد هستند.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10118″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-05-26_16-35-03.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10117″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

۱۸ کالایی که بیشترین صادرات و واردات را در سرتاسر جهان به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی که بیش از تمام کشورهای دیگر آنها را مبادله کرده‌اند.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10117″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-05-22_08-24-09.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10116″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری بخش معدن در فروردین ۹۸

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10116″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-05-19_08-43-07.jpg” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10115″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

تا سال ۲۰۳۵ میلادی، تعداد هواپیماهای مسافری جهان، به ویژه در کشورهای آسیایی رشد قابل توجهی خواهد داشت.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10115″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-05-19_08-42-29.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right Large” bg=”10112″ bg_color=”rgb(247, 247, 247)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”0px”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”10% 10% 10% 10%” align=”center” max_width=”520px”]

در مقایسه حمل کالا از اروپا به شرق آسیا،بهره مندی از خط کشتیرانی قطب شمال، مسافت را ۱۴ روز نسبت به مسیر کانال سوئز کوتاه تر می کند.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”10112″ height=”100%” animate=”flipInY” link=”http://logiscm.ir/wp-content/uploads/2019/06/photo_2019-05-12_15-41-45.jpg” target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]

[/ux_slider]

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.