تصاویر لجستیکی

تصویر لجستیکی

ساخت کشتی حامل هیدروژن مایع توسط ژاپن

ساخت کشتی حامل هیدروژن مایع توسط ژاپن

آخرین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی از صدرای بوشهر بارگیری شد

آخرین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی از صدرای بوشهر بارگیری شد

کانال سوئز

کانال سوئز

کشتی کانتینربر

کشتی کانتینربر

کشتی تانکر

کشتی تانکر

فرودگاه هواپیما

فرودگاه هواپیما

کشتیرانی

کشتی تانکر فله بر

لکوموتیو مپنا MAP24

لکوموتیو مپنا MAP24

green logistics

green logistics

📸 رنگین‌کمان زیبا در ایستگاه راه‌آهن سیرجان

📸 رنگین‌کمان زیبا در ایستگاه راه‌آهن سیرجان

Container yard

Container yard

📸 اولین کشتی مسافربری تمام برقی ساخت چین

📸 اولین کشتی مسافربری تمام برقی ساخت چین

seaman cruise ship workers

seaman cruise ship workers

Future Marine

Future Marine

سوخت گیری کشتی

سوخت گیری کشتی

📸 عبور قطار از بالای کانال کورینت در یونان

📸 عبور قطار از بالای کانال کورینت در یونان

طول باند فرودگاه newark

طول باند فرودگاه newark

📸 اولین کشتی باری خودران چین

📸 اولین کشتی باری خودران چین

جلیقه کارمندان آمازون برای جلوگیری از تصادف با ربات‌ها

جلیقه کارمندان آمازون برای جلوگیری از تصادف با ربات‌ها

📸 قوس‌های مارپیچی تهاچاپی کالیفرنیا

📸 قوس‌های مارپیچی تهاچاپی کالیفرنیا

بارگیری سکوی نفتی سرچاهی در بندر خرمشهر

بارگیری سکوی نفتی سرچاهی در بندر خرمشهر

📸 نمونه‌ای از چیدمان و قفسه‌بندی انبار

📸 نمونه‌ای از چیدمان و قفسه‌بندی انبار

ساخت کشتی حامل هیدروژن مایع توسط ژاپن آخرین سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی از صدرای بوشهر بارگیری شد کانال سوئز کشتی کانتینربر کشتی تانکر فرودگاه هواپیما کشتیرانی لکوموتیو مپنا MAP24 green logistics 📸 رنگین‌کمان زیبا در ایستگاه راه‌آهن سیرجان Container yard 📸 اولین کشتی مسافربری تمام برقی ساخت چین seaman cruise ship workers Future Marine سوخت گیری کشتی 📸 عبور قطار از بالای کانال کورینت در یونان طول باند فرودگاه newark 📸 اولین کشتی باری خودران چین جلیقه کارمندان آمازون برای جلوگیری از تصادف با ربات‌ها 📸 قوس‌های مارپیچی تهاچاپی کالیفرنیا بارگیری سکوی نفتی سرچاهی در بندر خرمشهر 📸 نمونه‌ای از چیدمان و قفسه‌بندی انبار

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.