کتاب فارسی

در این قسمت کتابهای فارسی اعم از ترجمه یا تالیف که در ارتباط با مدیریت زنجیره تامین می باشد برای دانش پژوهان عزیز قرار داده شده است. از همراهان و علاقمندان تقاضا می‌شود چنانچه کتاب فارسی جدیدی را در حوزه «لجستیک و زنجیره تامین» اعم از تالیف یا ترجمه می‌شناسند که در این صفحه نیامده است، اطلاعات آن را به آدرس (Logiscm.ir@gmail.com) ایمیل نمایند تا در این صفحه قرار گرفته و به هرچه تکمیل‌تر شدن این بانک اطلاعاتی کمک کند.

این قسمت به طور مرتب به روز خواهد شد.

۱.  عنوان کتاب:  «اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین»

نویسنده: میشائیل هوگوس

مترجم: محسن شیخ سجادیه، محمدرضا اکبری جوکار

ناشر: انتشارات آدینه

چاپ اول: ۱۳۸۷

۲.  عنوان کتاب:  « مدیریت زنجیره تامین، برنامه ریزی پیشرفته»

نویسنده: هارتموت اشتدلر، کریستوف کیلگر

مترجم: نسرین عسگری، رضا زنجیرانی فراهانی

ناشر: انتشارات ترمه

چاپ دوم: ۱۳۸۶

۳.  عنوان کتاب:  «روشهای کمی برای مدیریت لجستیک معکوس»

پدیدآورندگان: جعفر رزمی، میرسامان پیشوایی

ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۹

۴. عنوان کتاب:  «زنجیره تامین صنعت قندوشکر در ایران»

پدیدآورنده: مجتبی سلیمانی سه‌دهی

ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۵. عنوان کتاب:  «خصوصی‌سازی و برونسپاری: نمونه‌های موفق و ناموفق»

پدیدآورندگان: مجتبی سلیمانی سه‌دهی، هدی داورزنی 

ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۹

۶. عنوان کتاب: «نقش ایران کد در چابکی زنجیره تامین»

پدیدآورندگان: سید حسین پاریاب- آتنا حشمی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۹

۷. عنوان کتاب: «زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین الملل»

پدیدآورندگان: لاله کاردر- رضا زنجیرانی فراهانی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۹

۸. عنوان کتاب: « آشنایی با مبانی مدیریت توزیع-با تاکید بر روش های نوین توزیع کالا  »

پدیدآورنده: زهرا آقاجانی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۷

۹. عنوان کتاب: « زیرساخت های تجاری و نقش دولت ها در توسعه آنها »

پدیدآورنده: مجتبی سلیمانی سه دهی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۹۰

۱۰. عنوان کتاب: «تعریف انواع زیر ساخت های تجاری (سخت افزاری- نرم افزاری)»

پدیدآورنده: مجتبی سلیمانی سه دهی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۱۱. عنوان کتاب: «عوامل و بازیگران اصلی RFID در کشور»

پدیدآورنده: پریسا یعقوبی منظری

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۱۲. عنوان کتاب: «مدیریت زنجیره تامین»

پدیدآورنده: ابراهیم تیموری، مهدی احمدی

ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران

چاپ اول: ۱۳۸۸

 ۱۳. عنوان کتاب: «طراحی و مدیریت زنجیره عرضه»

نویسنده: دیوید سیمچی لوی, فیلیپ کامینسکی, ادیت سیمچی لوی

مترجم: مهرزاد غنی پور, امیرحسین جنگی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

چاپ اول: ۱۳۸۸

 ۱۴. عنوان کتاب: «مدیریت توزیع (علمی-عملی)»

نویسنده: مارتین کریستوفر

مترجم: احمد اخوی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چاپ اول: ۱۳۸۰

 ۱۵. عنوان کتاب: «کاربرد فناوری اطلاعات در لجستیک»

پدیدآورنده: علی کریمی (مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی)

ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۱۶. عنوان کتاب: «مدیریت توزیع»

پدیدآورنده: رجبعلی حسن نژاد (مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی)

ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۱۷. عنوان کتاب: «مدیریت لجستیک (کارکردها و فرایندها)»

پدیدآورنده: حسین عیسایی (مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی)

ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۱۸. عنوان کتاب: «فرهنگ لغات حمل و نقل و لجستیک»

نویسنده: دیوید لاو

مترجم: آرش آرمون (مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی)

ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۱۹. عنوان کتاب: «لجستیک یکپارچه»

پدیدآورنده: سید رمضان میرعباسی (مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی)

ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۲۰. عنوان کتاب: «برنامه ریزی منابع سازمان»

نویسنده: مری سامر

مترجم: رسول شفایی, نورالدین دبیری

ناشر: انتشارات نصیر

چاپ اول: ۱۳۸۷

۲۱. عنوان کتاب: «مدیریت لجستیک زنجیره تامین»

نویسندگان: دونالد باور ساکس، دیوید کلوس و بیسکبی کوپر

مترجمین: علی فرقانی، مسعود نارنجی، علی پورابراهیم گیل گلایه

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۲۲. عنوان کتاب: «لجستیک و کارکردهای آن»

پدیدآورنده: محمود دودانگه، علی حمیدی (مرکز مطالعات و پژوهش­های لجستیکی)

ناشر: چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چاپ اول: ۱۳۹۱

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.