آرشیو ماهنامه

ماهنامه علمي-تخصصي «لجستيك و زنجيره تامين» هم‌اكنون يكي از نشريات مرجع حوزه لجستيك و زنجيره تامين در ایران محسوب مي‌شود كه توانسته است مخاطبان زيادي را جذب كند.

آرشیو ماهنامه فارسی (دوره جدید: از شهریور 1395)

این ماهنامه از شهریور 1395 با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد (به شماره ثبت 77486) دوره جدید فعالیتش را شروع کرد. محتوای ماهنامه در دوره جدید بسیار کامل‌تر شده و حوزه‌های مختلف لجستیک و زنجیره تامین را در برمی‌گیرد. از جمله: رخدادها و آمارها، لجستیک تجاری، ترانزیت، لجستیک درون‌شهری، زنجیره تامین،‌ شرکت‌های لجستیکی، سیستم‌های نگهداری و توزیع، بیمه‌های لجستیکی، رویکردها و فناوری‌های نوین، بررسی لجستیک کشورهای مختلف، گنجینه دانش لجستیک و مقاله‌های علمی کاربردی.

ماهنامه تخصصی لجستیک و زنجیره تامین در دوره جدید فعالیتش به‌صورت چاپی/الکترونیک و با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر می‌شود.

 

شمارهماه و سالتصویر جلدآنچه در این شماره می‌خوانیممطالعه آنلاین مجلهدریافت/سفارش مجله
9زمستان 1396http://logiscm.ir/4578مطالعه آنلایندریافت/سفارش مجله
8پاییز 1396http://logiscm.ir/1601مطالعه آنلایندریافت/سفارش مجله
7امرداد و شهریور 1396http://logiscm.ir/124مطالعه آنلاین دریافت/سفارش مجله
6خرداد و تیر 1396http://logiscm.ir/293مطالعه آنلاین دریافت/سفارش مجله
5فروردین و اردیبهشت 1396http://logiscm.ir/288مطالعه آنلاین دریافت/سفارش مجله
4بهمن و اسفند 1395http://logiscm.ir/281مطالعه آنلاین دریافت/سفارش مجله
3آذر و دی 1395http://logiscm.ir/277مطالعه آنلاین دریافت/سفارش مجله
2مهر و آبان 1395http://logiscm.ir/271مطالعه آنلاین دریافت/سفارش مجله
1شهریور 1395http://logiscm.ir/263مطالعه آنلایندریافت/سفارش مجله

آرشیو ماهنامه فارسی (دوره گذشته: از فروردین 1391 تا اسفند 1393)

این ماهنامه از فروردین 1391 به مدت سه سال (36 شماره پیاپی) توسط گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به صورت الکترونیکی منتشر گردید. متاسفانه انتشار این ماهنامه از اسفند 1393 بنا بر سیاست‌های مدیریت وقت موسسه متوقف گردید.

شمارهماه و سالموضوع این شمارهدريافت فايل
36اسفند 1393لجستیك و زنجیره تامین بحرانلينك دانلود
35بهمن 1393لجستیك و زنجیره تامین الكترونیكیلينك دانلود
34دی 1393زنجیره‌های تامین پایدارلينك دانلود
33آذر 1393زنجیره‌های تامین جهانیلينك دانلود
32آبان 1393جایگاه لجستیک و زنجیره تامین در برنامه ششم توسعه (ویژه نامه)لينك دانلود
31مهر 1393زنجیره های تامین ناب و چابكلينك دانلود
30شهریور 1393مدلهای فرایندی مدیریت زنجیره تامینلينك دانلود
29امرداد 1393شبكه های كسب‌وكارلينك دانلود
28تیر 1393لجستیک هواییلينك دانلود
27خرداد 1393لجستیک درون بنگاهیلينك دانلود
26اردیبهشت 1393لجستیک دریاییلينك دانلود
25فروردین 1393لجستیک درون شهریلينك دانلود
24اسفند 1392ذخیره‏ سازی و انبارداریلينك دانلود
23بهمن 1392مدیریت مالی زنجیره تامینلينك دانلود
22دی 1392حمل‌ونقل چندوجهیلينك دانلود
21آذر 1392فروشگاه‌های زنجیره‌ایلينك دانلود
20آبان 1392مدیریت زنجیره تامین کالاهای اساسیلينك دانلود
19مهر 1392بسته بندیلينك دانلود
18شهریور 1392 رويكردهاي فناورانه در زنجيره هاي تأمين و لجستيكلينك دانلود
17امرداد 1392سيستم‌هاي توزيعلينك دانلود
16تیر 1392هاب هاي لجستيكيلينك دانلود
15خرداد 1392لجستيك معكوسلينك دانلود
14اردیبشت 1392لجستيك تجاريلينك دانلود
13فروردین 1392شركت هاي لجستيكي طرف سوم (3PL)لينك دانلود
12اسفند 1391لجستيك و زنجيره تامين مليلينك دانلود
11بهمن 1391زنجيره تامين نفت، گاز و پتروشيميلينك دانلود
10دی 1391زنجيره تامين خدماتلينك دانلود
9آذر 1391ويژه نامه پنجمين كنفرانس لجستيكلينك دانلود
8آبان 1391زنجيره تامين صنايع معدنيلينك دانلود
7مهر 1391زنجيره تامين مواد غذاييلينك دانلود
6شهریور 1391زنجيره تامين خودرولينك دانلود
5امرداد 1391عموميلينك دانلود
4تیر 1391جايزه لجستيكلينك دانلود
3خرداد 1391عموميلينك دانلود
2ارديبهشت 1391 عموميلينك دانلود
1فروردين 1391عموميلينك دانلود