موضوعات ماهنامه

موضوعات ماهنامه: Subjects in scope

انواع روش‌هاي حمل‌ونقل مديريت زنجيره تامين لجستيك و زنجيره تامين خودرو
زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل سيستم‌هاي توزيعي/نظام توزيع لجستيك و زنجيره تامين مواد غذايي
حمل‌ونقل چندوجهي شبكه‌هاي كسب‌وكار لجستيك و زنجيره تامين معدن و صنايع معدني
انبار و ذخيره‌سازي فناوري اطلاعات در لجستيك و زنجيره تامين لجستيك و زنجيره تامين خدمات
لجستيك تجاري برونسپاري و قراردادها لجستيك و زنجيره تامين نفت، گاز و پتروشيمي
لجستيك دريايي مدل‌هاي فرايندي مديريت زنجيره تامين (مدل SCOR ) لجستيك و زنجيره تامين ملي
هاب‌هاي لجستيكي شاخص‌هاي عملكردي لجستيك و زنجيره تامين لجستيك و زنجيره تامين نظامي
آمايش لجستيكي ساماندهي زنجيره‌هاي تامين كالا لجستيك و زنجيره تامين الكترونيكي
زيرساخت‌هاي لجستيكي رويكردهاي نوين در لجستيك و زنجيره تامين مديريت و كنترل موجودي‌ها
لجستيك درون شهري طراحي و توسعه شبكه زنجيره تامين به اشتراك‌گذاري اطلاعات
لجستيك درون بنگاهي مديريت ارتباطات در زنجيره تامين مديريت تامين‌كنندگان
شركت هاي لجستيكي (3PL) مديريت ريسك در زنجيره تامين مديريت مشتريان
هزينه‌هاي لجستيكي مديريت مالي زنجيره تامين خوشه‌هاي كسب‌وكار
شاخص‌هاي لجستيكي بسته‌بندي كسب‌وكار زنجيره‌اي
مديريت لجستيك در بحران مديريت زنجيره تامين سبز مديريت درآمد
لجستيك معكوس مديريت زنجيره تامين ناب و چابك برونسپاري
لجستيك ناب و چابك مديريت زنجيره تامين پايدار
لجستيك بين‌الملل/مديريت زنجيره تامين جهاني

به اطلاع اساتید، مدیران، متخصصین، دانشجویان و علاقمندان حوزه لجستیک و زنجیره تامین می‌رساند که ماهنامه علمی-تخصصی «لجستیک و زنجیره تامین» در موضوعات مرتبط از ارسال مقالات علمی و مطالب تخصصی استقبال می‌نماید.

مطالب ارسالی پس از طی مراحل داوری در ماهنامه به چاپ خواهد رسید.

علاقمندان مي‌توانند مطالب خود را جهت بررسي و چاپ به ايميل ماهنامه (Logiscm.ir@gmail.com) ارسال نمايند.