دومین میز ملی لجستیک ایران (منطقه آزاد چابهار)

دومین میز ملی لجستیک ایران به همت موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران از ۱۹ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ و با میزبانی سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار می گردد.

دومین میز ملی لجستیک چابهار

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.