میز ملی لجستیک ایران (منطقه آزاد ماکو)

[row]

[col span=”10″ span__sm=”12″]

گزارش تصویری از نخستین میز ملی لجستیک در منطقه آزاد ماکو

[ux_gallery ids=”11928,11898,11903,11904,11915,11916,11929,11930,11931,11940,11944,11987,11988,11989,12066,12064,12065,12067,12068,12069,12229,12230,12231,12232,12233,12234,12235,12236,12237,12238,12239,12240,12241,12242,12243,12244,12245,12246,12247,12248,12249,12250,12251,12252,12253,12254,12255,12256,12257,12258,12259,12260,12261,12262,12263,12264,12265,12266,12267,12268,12269,12270,12271,12272,12273,12274,12275,12276,12277,12278,12279,12280,12281,12282″ style=”shade” type=”slider” columns=”2″ image_height=”100%” text_align=”center” text_size=”large” text_padding=”0px 0px 0px 0px”]

[section label=”Simple Light” bg=”12299″ bg_color=”rgba(239, 169, 4, 0.03)” bg_overlay=”rgb(253, 253, 253)” padding=”60px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11919″ link=”http://logiscm.ir/9556/” target=”_blank”]

نخستین میز ملی لجستیک ایران در منطقه آزاد ماکو

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11919″ link=”https://drive.google.com/open?id=1vulAIsOH2c1EVj4mlMKkuOOpc_OAZL_o” target=”_blank”]

دریافت بروشور نخستین میز ملّی لجستیک ایران

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11919″ link=”https://drive.google.com/open?id=1GBWFPGz8v27UIK1rJ8iFc14lRK_R52-4″ target=”_blank”]

دریافت برنامه زمان بندی میز ملی لجستیک در منطقه آزاد ماکو

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

دریافت فرم ثبت نام در میز ملی لجستیک

دریافت فرم حمایت مالی و اسپانسری از نخستین میز ملی لجستیک ایران

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

حامیان

[ux_image id=”10202″ height=”100%”]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”12403″ height=”50px” link=”http://sakkook.ir” target=”_blank”]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”12400″ height=”100%” link=”http://www.sarmadins.ir” target=”_blank”]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”12399″ link=”http://www.sabzandish.com” target=”_blank”]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”10207″]

گروه لجستیکی نسیم اطلس

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”10203″]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”10204″]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”12398″]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”10206″]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”10205″]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”11263″]

[divider align=”center” width=”149px” height=”4px” margin=”0.1em” color=”rgb(20, 17, 17)”]

[ux_image id=”11264″]

[/col]

[/row]

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.