ارکان ماهنامه

Editorial board

ارکان ماهنامه علمی-تخصصی لجستیک و زنجیره تامین به شرح زیر است:

صاحب امتیاز: مجتبی سلیمانی سدهی

مدیر مسئول و سردبیر: مجتبی سلیمانی سدهی

قائم‌مقام و مدیر اجرایی: الناز میاندوآبچی

مدیر بازرگانی: سیاوش عیقرلو

خبرنگاران و همکاران: فاطمه فرج‌زاده، فاطمه دانش آموز، حوریه امیدی، زهرا کاربر، ناهید رحیمی، حسین عباسی، میثم مدیریان، فرشید اشترانی

 

کمیته عملی:

 1. علی بزرگی امیری (هیات علمی دانشگاه تهران)
 2. محمدرضا اکبری جوکار (هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)
 3. مرتضی باقری (هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)
 4. احسان بلندی‌فر (هیات علمی دانشگاه CUHK هنگ‌کنگ)
 5. ابراهیم تیموری (هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)
 6. سید مصطفی ستاک (هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی)
 7. سیدعلیرضا سیدوکیلی (مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران)
 8. مجتبی سلیمانی سدهی (هیات علمی مؤسسه آمادگران)
 9. مهدی سیف برقی (هیات علمی دانشگاه الزهرا)
 10. محسن شیخ‌سجادیه (هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 11. پرویز فتاحی (هیات علمی دانشگاه الزهرا)
 12. مهدی فتح‌اله (هیات علمی دانشگاه آزاد کرج)
 13. بهروز کریمی (هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 14. احمد ماکویی (هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)
 15. الناز میاندوآبچی (هیات علمی مؤسسه آمادگران)
 16. مهدی نجفی (هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)
 17. مهدی (سهیل) همتی (هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران است.